Zdrowe odzywianie

Zdrowie – jest to dobra wydolność fizyczna i psychiczna, bez zwiastunów infekcji i upośledzenia. Wpływ na poprawny jakość zdrowia mają składniki genetyczne, środowisko fizyczne, środowisko społeczne dodatkowo forma istnienia, w tym podejście odżywiania się. Odżywianie to proces polegający na dawaniu każdej żywej komórce pokarmów branych w stanie naturalnym lub po przetworzeniu na bogate potrawy i napoje w celu podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, słusznego rozwoju i poziomu zdrowia. Odżywiona musi pozostać dowolna komórka naszego ciała.
Zdrowe odżywianie ma doniosłe ranga życiowe dla każdego systemu. Warunkuje dodatkowo zachowanie dobrego zdrowia. Zbytnio ubogie żywność lub jego złe wchłanianie czy trawienie niesie niedożywienie i niedowagę. Aczkolwiek zbyt częste odżywianie, bądź konsumowanie nieodpowiednich pokarmów pociągać za sobą może nadwagę bądź otyłość. Właściwe żywienie nastręcza więc spożywania odpowiednich ilości dobrze preparowanego pokarmu.