Świadectwa energetyczne Dzierżoniów

Świadectwa energetyczne – to znaczy dokumenty mówiące o spożytkowaniu energii przez budynek – od 1 stycznia 2009 roku zaczną Wejdą w życie świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub dzierżawione. Jest to pokłosie zastosowania unijnej wytycznej. Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a dodatkowo składy dodatkowo powierzchnie biurowe, które będą wyprzedawane lub wypożyczane, muszą dysponować świadectwo energetyczne Dzierżoniów O potrzebie wprowadzenia świadectw energetycznych dla budynków mówi unijna dyrektywa z 2003 roku która w Polsce posiadała być wprowadzona w życie ponad dziewięć miesięcy temu. Na razie jest skończony schemat akuratnej ustawy. Przepisy mają wejść w życie na początku 2009 roku. Paszporty energetyczne dla budynków mają być ważne przez dziesięć lat. – Jeśli w tym czasie zostaną przeprowadzone roboty budowlane zmieniające standard energetyczny budynku a których walor będzie równa lub przekroczy 25 procent jego wartości odtworzeniowej to inwestor po zamknięciu modernizacji będzie musiał otrzymać nowe świadectwo energetyczne – podkreśla Beata Dąbrowska. Dorzuca że jeśli w ciągu dziesięciu lat od wydania świadectwa budynki mieszkalne nie będzie modernizowany to ważność świadectwa energetycznego będzie przedłużana na kolejne dziesięć lat ale jego aktualność musi zatwierdzić biegły rewident energetyczny.