lean sklep

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie technik lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
płyty do lean
Także stosunki między pracownikami w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co nie bez znaczenia sposoby działania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.

23 marca 2014Odnośnik bezpośredni Zostaw komentarz

Dodaj komentarz